Офіційний сайт Городенківської районної ради

Програму сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг Городенківської районної державної адміністрації на 2019-2020 роки.

Проект

 

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
ГОРОДЕНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 Сьоме демократичне скликання
(двадцять третя  сесія)

від __________ 2019 року № __________
м. Городенка

Про Програму сприяння функціонування
Центру надання адміністративних послуг
Городенківської районної державної
адміністрації на 2019-2020 роки

     Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги» та у відповідності до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 року № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» та з метою сприяння функціонування Центру з надання зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами і суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність Центру надання адміністративних послуг, та розглянувши клопотання Центру надання адміністративних послуг Городенківської райдержадміністрації від 28.05.2019 р. №21/08-12 та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, районна рада:

вирішила:

 

     1. Затвердити Програму сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг Городенківської районної державної адміністрації на 2019-2020 роки (далі – Програма) (додається).
     2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації  забезпечити фінансування заходів Програми.
     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Г.Зварич).


Голова районної ради                                                           Іван  Мандич

 

ПАСПОРТ
Програми сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг Городенківської  районної державної адміністрації
на 2019-2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Центр надання адміністративних послуг Городенківської районної державної адміністрації.
2. Розробники Програми: Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації (управління економіки райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та містобудівного кадастру райдержадміністрації).
3. Терміни реалізації Програми: 2019-2020 роки.
4. Етапи  фінансування  Програми: протягом 2019-2020 року.
5. Обсяги фінансування Програми: 260,00 (двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок).

Обсяг коштів,

які пропонується залучити на виконання Програми

Виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

2019 рік,

(тис.грн.)

2020 рік,

(тис.грн.)

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

120

140

260

державний бюджет

0

 

 

районний бюджет

120

140

260

6. Очікувані результати виконання Програми:
- доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;
- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;
- мінімізація часу на очікування в черзі;
- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату з отримання адміністративної послуги;
- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень;
- доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАПу);
- отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні;
      - відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
- мінімізація корупційної складової;
- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАПу, адміністративних органів та суб'єктів звернень;
- здійснення контролю за дотриманням строків надання адміністративних послуг;
- реалізація основних принципів державної політики в сфері надання адміністративних послуг;
- формування в суспільстві позитивного іміджу влади. 
7. Терміни проведення звітності: до 31 грудня 2020 року


Керівник Програми:
Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                         Степан Михайлюк

Начальник Центру надання
адміністративних послуг райдержадміністрації                    Роман ЗдрілийВСТУП

Програма сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг Городенківської районної державної адміністрації (надалі - Програма) розроблена на виконання Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року №5203-VI та у відповідності із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 12.06.2013 року №327/2013 «Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ», постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 року № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 року. № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг».
Розробником Програми є Центр надання адміністративних послуг Городенківської районної державної адміністрації (далі - ЦНАП) за участі управління економіки райдержадміністрації, відділу містобудування, архітектури та містобудівного кадастру районної державної адміністрації.
Метою Програми є сприяння функціонування ЦНАПу з надання адміністративних умов та створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність ЦНАПу.
Програма дасть змогу вирішити проблему, розв’язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представництв територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, підприємств, установ та організацій.
Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку області та району. Заходи Програми не дублюються з іншими регіональними програмами.1. Загальна характеристика Програми


1

Ініціатор розроблення Програми:

Центр надання адміністративних послуг Городенківська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

-

3

Головний розробник Програми

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

4

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації (управління економіки райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та містобудівного кадастру районної державної адміністрації).

5

Відповідальний виконавець Програми

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

6

Учасники Програми

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та містобудівного кадастру районної державної адміністрації

7

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (грн.)

260 000,00

8.1

В т.ч. державний бюджет

-

8.2

районний бюджет

260 000,00

 

 2. Сучасний стан справ і проблеми пов’язані з наданням адміністративних послуг
ЦНАП створено 07.06.2013 року як структурний підрозділ без статусу юридичної особи в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Складовою центру надання адміністративних послуг є сектор державної реєстрації ЦНАПу.
Відповідно до штатного розпису функції адміністратора, на даний час, виконує 3 працівника, 1 - реєстратор нерухомого майна, 1 - реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб підприємців.

ЦНАП функціонує з метою: спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання; організації надання адміністративних послуг у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів надання адмінпослуг; підвищення комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг;  протидії корупції, ліквідації посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг; підвищення поінформованості заявників про порядок, способи та умови отримання адміністративних послуг.
Основними функціями та завданнями ЦНАПу є: прийом, реєстрація адміністративної справи та видача адміністративного акта у ЦНАПі, надання можливості отримання одночасно декількох адміністративних послуг; організація діяльності по інформуванню та консультуванню заявника з питань надання адміністративних послуг;  оптимізація документообігу та термінів надання послуг заявником, зменшення часових та фінансових витрат, зумовлених необхідністю відвідування районного адміністративного органу; скорочення кількості звернень до відповідних адміністративних органів за рахунок організації міжвідомчих погоджень при наданні адміністративних послуг без участі заявника, у тому числі з урахуванням інформаційно-комунікаційних технологій; оптимізація процедури отримання адміністративних послуг; організація інформаційного обміну даними між учасниками ЦНАПу, здійснення контролю за дотримання термінів надання адміністративних послуг; усунення правових, адміністративних та організаційних перешкод при наданні адміністративних послуг.
ЦНАП розміщений у 3 кабінетах, загальною площею 104 кв.м. та облаштований технікою та меблями. Підключено 1 стаціонарний телефон (2-80-30) та мережу Інтернет до всіх комп’ютерів. Встановлено та отрима доступ до таких програмних продуктів як: «Універсам послуг», «ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Реєстр нерухомого майна».
Розпорядженням райдержадміністрації від 03.02.2017 року №49 затверджено Регламент роботи ЦНАПу в новій редакції, який встановлює порядок організації діяльності ЦНАПу, визначає діяльність працівників суб’єкта надання адміністративних послуг, порядок їх взаємодії із суб’єктом звернення, координацію діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг в рамках ЦНАПу, організацію документообігу та порядок здійснення контролю за належністю надання адміністративних послуг.
 Розпорядженням райдержадміністрації від 03.02.2017 року №50 затверджено перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП в новій редакції, які надаються структурними підрозділами райдержадміністрації, а саме – відділом містобудування, архітектури та містобудівного кадастру районної державної адміністрації. Складовою центру надання адміністративних послуг є сектор держаної реєстрації центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.
Розроблені і затверджені інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг що надаються структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 року №44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», які розміщені на офіційному сайті райдержадміністрації за адресою
http://horodenkarda.gov.ua/, у розділі – «ЦНАП».
Організація надання адміністративних послуг, в даний час характеризується багатьма недоліками і проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг, зокрема:
 - відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 - представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;
 - більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;
 - необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;
 - одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
 - наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади, не пов’язаних між собою, що зумовлює необхідність збору суб’єктом звернення підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
 - відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг;
 - часті зміни порядку надання адміністративних послуг;
 - ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил;
 - неналежне виконання посадовими особами вимог законодавства (вимоги щодо подання документів, не передбачених законодавством; порушення строків надання окремих видів адміністративних послуг тощо).
При розробці Програми ставиться мета удосконалення та спрощення порядку надання адміністративних послуг структурними підрозділами райдержадміністрації, яка полягає у зменшенні затрат сил та часу суб’єктами отримання адміністративних послуг шляхом надання вичерпного переліку документів, які необхідно надати для отримання адміністративної послуги; зменшення кількості відвідувань заявниками посадових осіб, відповідальних за надання адміністративної послуги; надання інформації щодо платності або безоплатності адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу.

3. Завдання Програми
Завдання Програми є:
- побудова ефективної системи надання адміністративних послуг райдержадміністрацією шляхом сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;
- підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів;
- створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення;
 - забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;
 - мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;
- удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.

4. Основні функції ЦНАПу
Основні функції ЦНАПу:
- надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг – структурними підрозділами та відділами райдержадміністрації у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів надання адмінпослуг;
- консультування одержувачів адміністративних послуг щодо прийому вхідних пакетів документів, обробка документів та видача результату послуги;
- організація передачі документів із ЦНАПу до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також отримання вхідних документів до Центру;
- залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг.
Через ЦНАП надається 110 адміністративна послуга:


1.     

Управління праці та соціального захисту населення Городенківської районної державної адміністрації

-           

Встановлення статусу «Ветеран праці»

-           

Встановлення статусу «Дитина війни»

-           

Видача довідки про отримання (неотримання) допомоги

-           

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

2.     

Відділ містобудування архітектури, та містобудівного кадастру  Городенківської районної державної адміністрації

-           

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки або внесення змін до нього

-           

Видача паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

-           

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

-           

Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

3.   

Городенківський РС УДМС в Івано-Франківській області

-           

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

4.     

Відділ у Городенківському районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

-           

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

-           

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

-           

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

-           

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

-           

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

-           

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

-           

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

-           

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

- обмеження у використанні земель

- земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

-           

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

-           

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

-           

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

-           

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

-           

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

-           

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

-           

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

5.     

Управління превентивної діяльності Головного Управління Національної поліції України в Івано-Франківській області

-           

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

-           

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

6.     

Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

-           

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

7.     

Городенківський районний відділ Управління ДСНС в Івано-Франківській області

-           

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

8.     

Сектор державної реєстрації центру надання адміністративних послуг Городенківської районної державної адміністрації

-           

Державна реєстрація:

права власності на нерухоме майно

інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

-           

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

-           

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування

-           

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа

(крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

-           

 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

-           

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

-           

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

-           

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

-           

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

9.     

Управління Держпродспожив-служби в Городенківському районі

-           

Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу

-           

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

-           

Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.

-           

Отримання експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що проводять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження

-           

Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

-           

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

-           

Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

-           

Видача карантинного сертифіката партії вантажу

11.

Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області

-           

Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

-           

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

-           

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

-           

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

-           

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації

-           

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

-           

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

-           

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація  змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

-           

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

-           

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

-           

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

-           

Державна реєстрація  припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

-           

Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

-           

Державна реєстрація  включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

-           

Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

-           

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

-           

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

-           

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

-           

Державна реєстрація створення громадського об’єднання

-           

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

-           

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання

-           

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання

-           

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

-           

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

-           

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації

-           

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації

-           

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

-           

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

-           

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

-           

Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

-           

Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

-           

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

-           

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

-           

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації

-           

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи

-           

Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

-           

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання

-           

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання

-           

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

-           

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-           

Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду


 

5. Показники продукту та очікувані результати Програми .
Функціонування ЦНАПу в кінцевому результаті дає:

 

Вигоди

Витрати

Органи влади

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАПу, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- здійснення контролю за дотриманням строків надання адміністративних послуг;

- реалізація основних принципів державної політики в сфері надання адмінпослуг;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Поточні витрати на утримання ЦНАПу

Суб’єкти господарю-вання

- доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату з отримання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими актами

Населення

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАПу);

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-  чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні ;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими

 

 6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, на виконання заходів Програми спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених законом.
Обсяг фінансування заходів щодо забезпечення належної роботи ЦНАПу розроблено із врахуванням пропозиції Мінрегіонбуду України щодо створення та облаштування центрів надання адміністративних послуг.
 Для ефективного функціонування ЦНАПу необхідні кошти на поточний ремонт приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, канцелярські товари, комп’ютерні комплектуючі, навчання адміністраторів (додається).

7. Напрями діяльності та основні заходи з реалізації Програми сприяння функціонування ЦНАПу на 2019-2020  роки


з/п

Перелік

заходів Програми

Виконавці

Термін виконання заходу

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансу-вання (грн.)

1.

Розробити схеми документообігу Центром і структурними підрозділами райдержадміністрації –надавачами адмінпослуг

Суб’єкти надання адміністратив-них послуг, ЦНАП

2019 р.

Коштів не потребує

-

2.

Закупівля канцелярських товарів, комп‘ютерної техніки, програмного забезпечення та ключів для доступу до програмного забезпечення.облаштування робочих місць

Відділ фінансово-господарського забезпечення, ЦНАП

2019 р.

Районний бюджет

100000

3.

Придбання столів та крісел для облаштування робочих місць

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення, ЦНАП

 

2019 р.

 

Районний бюджет

 

20 000

 

4.

Проведення поточного ремонту котельні та архівної кімнати приміщення Центру, придбання та облаштування стелажами

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення, ЦНАП

 

2020 р.

 

Районний бюджет

 

120 000

 

5.

Навчання для адміністраторів Центру

 

Обласні органи виконавчої влади

 

2019-2020р.р.

 

Коштів не потребує

 

-

6.

Здійснення наповнювання інформацією розділ «ЦНАП» на офіційному сайті райдержадміністрації, Опублікування в районні газеті інформацій про результати роботи Центру

 

Відділ організаційно-інфррмаційної роботи апарату РДА, ЦНАП

 

2019-2020р.р.

 

Коштів не потребує

 

-

7.

Здійснення контролю за виконанням Програми, підготовка та оцінка щорічних звітів про результати виконання програми

ЦНАП

 

2019-2020р.р

 

Коштів не потребує

 

-

8.

Поточний ремонт та обслуговування наявної комп’ютерної та оргтехніки

ЦНАП

 

2020 р.

 

Районний бюджет

 

10000

9.

Непередбачені видатки

 

ЦНАП

 

2020 р.

Районний бюджет

10000

10.

Звітування про хід виконання Програми, погодження пропозицій щодо внесення змін до Програми на сесіях районної ради

ЦНАП

2019-2020р. р.

 

Коштів не потребує

-

Всього в т.ч. з районного бюджету

 

 

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми сприяння функціонування Центру
надання адміністративних послуг Городенківської районної державної адміністрації на 2019-2020 роки
 (тис. грн.)
 

 

 

Обсяг коштів, які

пропонується залучити

на виконання Програми

Виконання Програми

 

Всього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

 

260

260

державний бюджет

 

-

-

районний бюджет

260

260


Начальник Центру надання
адміністративних послуг райдержадміністрації                    Роман Здрілий

 

 

 Обладнання
і предмети довгострокового користування,
які необхідно придбати для функціонування
Центру надання адміністративних послуг
Городенківської районної державної адміністраці


з/п

Найменування обладнання та предметів довгострокового користування

Сума, грн.

1.

 

Закупівля канцелярських товарів, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та ключів для доступу до програмного забезпечення облаштування робочих місць

100 000

 

2.

Придбання столів та крісел для облаштування робочих місць

20 000

3.

Проведення поточного ремонту котельні та архівної кімнати приміщення Центру, придбання та облаштування стелажами

120 000

4.

Поточний ремонт та обслуговування наявної комп’ютерної та оргтехніки

10 000

 

5.

Непередбачені видатки

10 000

 

Всього:

 

260 000


Начальник Центру надання
адміністративних послуг райдержадміністрації                    Роман Здрілий
 

 

 
Дизайн: Роман Туз