Офіційний сайт Городенківської районної ради

РІШЕННЯ № 394

УКРАЇНА
СЕРАФИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
Городенківського району Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання 
Двадцять третя сесія
РІШЕННЯ 

від  «23» січня 2015  № 394

Про запровадження 
плати за землю


Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України , сільська рада:
 
в и р і ш и л а :

1. Запровадити плату за землю. ( додаток №1).

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій  та соціально-економічного розвитку та постійній комісії з питань зовнішньоекономічних відносин, регуляторної політики, розвитку малого та середнього бізнесу.

   
Сільський голова Д.Ощипко
   

Затверджено
Рішенням сільської ради  
від 23.01.2015 р. №_____.

Положення про плату за землю 

Плата за землю - це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, який є місцевим податком, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 Земельний податок

І. Основні визначення
1.2. Платники земельного податку є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. 
1.3. Об'єкт оподаткування земельним податком є:
1.3.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 
1.3.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності. 
1.4. База оподаткування земельним податком: 
1.4.1. Базою оподаткування є: 
1.4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом; 
1.4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 
1.4.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
1.4.3. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком:
1.4.3.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством. 
1.4.3.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до розділу 1.5. цього Порядку. 
1.5. Відповідно до ст.274 Податкового Кодексу України встановити сатвки земельного податку: 
1.5.1. Для сільськогосподарських угідь - 0.2%. 
1.5.2. Для будівництва та обслуговування житлових будинкі, господарських будівель – 0.06%.
1.5.3. Для багаторічних насаджень – 0.03%. 
1.5.4. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні об»єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) – 4%.
             1.5.5.   За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів для фізичних осіб – 0.2%.
             1.5.6.    За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів для юридичних осіб – 3%.
             1.5.7.   Для несільськогосподарського призначення (викуплені) – 2%.

1.6. Пільги зі сплати земельного податку:
1.6.1. Відповідно до ст..284 Податкового Кодексу України встановити пільги для юридичних осіб на 2015 рік щодо земельного податку за земельні ділянки під церквою, адміністративним будинком сільської ради, приміщення школи, будинком культури, дитячим садком, амбулаторією, стадіоном, парками та цвинтаром. 
 
Дизайн: Роман Туз