Офіційний сайт Городенківської районної ради

Символіка

                                                                                                                                                Затверджено 

                                                                                                                                                рішенням Городенківської

                                                                                                                                                районної ради

                                                                                                                                                від 11.11.2005 року 

 

Положення про зміст, опис і порядок застосування символів Городенківського району

 

   1. Зміст символів Городенківського району

 

   Герб та прапор є офіційними символами Городенківського району. 

   Герб - ознака незалежності, походить від німецького - спадщина. Основною і важливою частиною герба є щит.

   Прапор (хоругва) у своїй сукупності символізує освячення нашого краю, землі силами світла, панування сонячного, духовного над фізичним.

   Кольорова гама прапора - жовтий, голубий і зелений кольори.

 

2. Опис герба Городенківського району

 

   Щит герба розділений по діагоналі на три смуги: перев'яз зліва - жовтого кольору, перев'яз справа - зеленого кольору. Центральна смуга - синього кольору. На жовтому кольорі поміщено зображення Ангела Хоронителя. На зеленому - зображення колоса жовтого кольору. Щит має прямокутну форму зверху і заокруглену знизу. Зверху щита розміщено фрагмент замкової стіни. Герб обрамлений осіннім листям червоного (покутська назва жовтогарячого) кольору, переплетеним стрічкою з барвами державного прапора. У верхній частині герба розміщена чорна галка з піднятими крилами у золотій (жовтій) короні.

 

3. Опис прапора (хоругви) Городенківського району

 

   Прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін 2:3. Полотнище прапора 1/2 частина зверху жовтого кольору, 1/2 частина знизу - голуба. Зліва, біля древка полотнище має трикутник зеленого кольору.

   На зеленому фоні зображено Ангела Хоронителя в чорно-білому зображенні та колос жовтого кольору.

 

4. Порядок використання герба та прапора Городенківського району

 

   4.1. Герб та прапор Городенківського району є офіційними символами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Городенківського району.

   4.2. Власником герба та прапора є Городенківська районна рада. Еталонні зображення герба та прапора (графічні та кольорові) зберігаються в районній раді.

   4.3. Репродукування та тиражування символів Городенківського району здійснюється у вигляді кольорового, чорно-білого, графічного (а герба - й об'ємного) зображення довільного розміру (але з дотриманням пропорцій) у довільній техніці виконання та з різноманітних матеріалів.

   4.4. Зображення герба Городенківського району встановлюється:

   -   на фасаді будинку районної ради;

   -   у залі засідань і кімнаті депутата районної ради;

   -   у службових кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації;

  -  на службових посвідченнях, бланках, штампах та печатках (для використання на нагородних грамотах, вітальних листах, іншій церемоніальній неофіційній кореспонденції) представницьких і виконавчих органів;

   -   на офіційних виданнях районної ради та районної державної адміністрації;

   -   на центральних магістралях при в'їзді на територію Городенківського району;

   -   на штандарті (хоругві) голови Городенківської районної ради.

   4.5. Прапор Городенківського району вивішується на будинку Городенківської районної ради. Його можна вивішувати на будівлях органів місцевого самоврядування Городенківського району. Інші установи, організації, підприємства, об'єднання громадян, фірми тощо можуть піднімати прапор Городенківського району у таких випадках:

   -   у дні державних та місцевих свят;

   -   під час проведення урочистих церемоній та урочистих заходів.

   При одночасному піднятті чи вивішуванні Державного прапора України та прапора Городенківського району останній не повинен перевищувати за розмірами Державний прапор України і розміщується справа від нього (з боку глядача).

   4.6. Зображення герба і прапора Городенківського району можуть використовуватися:

   -   як елементи святкового оформлення населених пунктів району:

   -   на почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах, важливих документах, дипломах районних творчих премій, районних відзнаках престижу в різних сферах:

   -   під час проведення районними організаціями регіональних, господарських, політичних, культурних, спортивних та інших заходів:

   -   офіційними делегаціями Городенківського району у загальноукраїнських, міжнародних заходах у сфері політики, бізнесу, культури та спорту.

   4.7. Юридичні та фізичні особи мають право використовувати тільки затверджені зображення герба і прапора Городенківського району, а з комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції) - тільки з дозволу Городенківської районної ради на підставі затвердженої з нею угоди. При цьому розмір збору за право використання місцевих символів становить 0,1 % вартості виробленої продукції, виконаних робіт, надання послуг з використання місцевої символіки, а для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю - п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

   Платники збору несуть відповідальність за правильність і своєчасність сплати збору відповідно до чинного законодавства. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати збору здійснює державна податкова інспекція в районі.

   Дія цього пункту не поширюється на культурно-просвітні та навчальні заклади, юридичні і фізичні особи, які використовують зображення герба та прапора Городенківського району з метою національно-патріотичного виховання молоді і формування національної свідомості громадян.

   4.8. Кошти від збору за право використання офіційних символів Городенківського району надходять до районного бюджету.

   4.9. Дозвіл на використання зображення офіційних символів Городенківського району передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому вони фігурують. У разі втрати популярності товару через погіршення якості, власник знаку (районна рада) має право розірвати угоду з товаровиробником.

   4.10. Виключне право на використання герба та прапора належить Городенківській районній раді.

   4.11. Не дозволяється використання герба та прапора без спеціальної згоди Городенківської районної ради у випадках, не передбачених цим положенням.

 

   5. Контроль за виконанням Положення покладається на голову Городенківської районної ради.                      

 

           

  

 
Дизайн: Роман Туз