Офіційний сайт Городенківської районної ради

РІШЕННЯ № 398

УКРАЇНА
СЕРАФИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
Городенківського району Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання 
Двадцять третя сесія
РІШЕННЯ 

від  «23» січня 2015  № 398

Про запровадження податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки 


Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», Податкового Кодексу України , сільська рада:
 
в и р і ш и л а :

1. Запровадити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  ( додаток №1).

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій  та соціально-економічного розвитку та постійній комісії з питань зовнішньоекономічних відносин, регуляторної політики, розвитку малого та середнього бізнесу.

   

Сільський голова   Д.Ощипко
   


Затверджено
Рішенням сільської ради  
від 23.01.2015 р.№______.

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

1. Основні визначення

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, який входить в склад податку на майно, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.2. Платники податку - фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

1.3. Об'єкт оподаткування - є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.  Не є об'єктом оподаткування: 

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
1.4. База оподаткування - загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
1.5. Відповідно до ст..166 Податкового Кодексу України встановити ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:
Для житлової нерухомості:
1.5.1. Об»єкти житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб вище 150 м.кв. оподатковуються 0.1%

1.5.2.Об»єкти житлової нерухомості, які знаходяться у власності юридичних осіб – ставка податку 2%.

1.5.3.Об»єкти нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб: 
а) будівлі готельні – 1 %;
б) будівлі офісні – 1%;
в) будівлі торгівельні – 0.5%;
г) гаражі – 0.5%;
д) будівлі промислові та склади – 0.1%;
ж) будівлі для публічних виступів (казино, ігрові будинки) – 1%;
е) господарські  (присадибні будівлі) – 0.1%;
з) інші будівлі – 0.1%.

1.5.4.Об»єкти нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності юридичних осіб – 0.2%.
1.6. Пільги зі сплати податку – база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 150 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 220 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом. 
Не сплачується податок з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

.


 
Дизайн: Роман Туз