Офіційний сайт Городенківської районної ради

Анонси

Оголошення.
Новини
29 травня 2017

Городенківський районний військовий комісаріат інформує.

     Генеральний штаб ЗСУ анонсував запровадження призову офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили військові кафедри, на військову службу за призовом терміном на 18 місяців. Відповідний призов передбачений пунктом 5 статті 11 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та проводиться за наказом Міністра оборони України у разі потреби. Крім того до законодавства були внесені зміни щодо гарантування призваним офіцерам збереження місця роботи, посади і середнього заробітку. 
     Підлягають призову на військову службу офіцери запасу: громадяни України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у разі потреби наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. У разі неявки офіцера запасу без поважних причин за викликом військового комісаріату він несе відповідальність у порядку, встановленому законом. Під час проходження військової служби вони виконують обов'язки і користуються правами, пільгами і видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.
     Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу.
     Від призову на військову службу осіб офіцерського складу в мирний час звільняються громадяни України:
     які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
     які до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;
     які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
     батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження    військової служби або зборів військовозобов'язаних;
     які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.
     Також, офіцерам може надаватися відстрочка від призову на військову службу, за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату, за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності, для отримання відстрочки від призову, офіцер запасу повинен, особисто,  подати заяву з проханням про відстрочку з документи, що підтверджують їх право на відстрочку , на ім’я військового комісара районного(міського)  військового комісаріату.
     Відстрочка від призову на військову службу надається призовникам(офіцерам запасу), яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.
     Офіцери запасу, яким надано відстрочку від призову на військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Військовий комісар  Городенківського РВК                                           Юрій Фербей

 
Дизайн: Роман Туз