Офіційний сайт Городенківської районної ради

Анонси

Оголошення.
Новини
26 лютого 2018

Оголошується конкурс
на заняття посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ НЕКОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

Городенківської районної ради

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» оголошується конкурс на заміщення посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» Городенківської районної ради.
Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ НЕКОМЕРЦІЙНИЙ  ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» Городенківської районної ради, 78100 вул. Шептицького,24
м. Городенка, Івано- Франківської області, Україна.

      Дата початку прийняття документів для участі у конкурсі: з 26 лютого 2018 року, кінцевий строк 27 березня 2018 року, документи приймаються за адресою: м. Городенка, вул. І. Богуна,11, Городенківська районна ради, каб.18, тел. 2-54-20,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
      Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до законодавства.
      Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошені строк такі документи:
      1) копію паспорта громадянина України;
      2) письмову заяву про участь  у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою; (згідно з додатком 1 Постанови КМУ від 27.12.2017 №1094).
      3) резюме у довільній формі;
      4) автобіографію;
      5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
      6) згоду на обробку персональних даних; (згідно з додатком 2 Постанови КМУ від 27.12.2017 №1094).
      7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; 
      8) довідку МВС про відсутність судимості;
      9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

      10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду; (згідно з додатком 3 Постанови КМУ від 27.12.2017 №1094).
      11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів; (згідно з додатком 4 Постанови КМУ від 27.12.2017 № 1094).
      12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої  статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
      Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
      Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
      Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
      Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
план реформування закладу протягом одного року;
      заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
      пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
      пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
      Вимоги до претендентів:
      – повна вища освіта (магістр,спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина» або «Лікувальна справа»;
      – післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» -
першої  або вищої категорії; 
      - стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 8 років та за фахом «Організація управління охороною здоров’я» - не менше 5 років;

      Конкурс проходитиме 28 березня 2018 року о 10 год. в Городенківській районній раді за адресою: м. Городенка, вул. І. Богуна, 11 .
      Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Городенківської районної ради.

 

 

 
Дизайн: Роман Туз